Thuiszitters

Onderzoek

Thuiszittende hoogbegaafde leerlingen in begaafdheidsprofielscholen: Vroege signalering, samenwerking en een brede blik bieden mogelijkheden
Het komt voor dat hoogbegaafde leerlingen van begaafdheidsprofielscholen in het voortgezet onderwijs thuiszitten. Het specifieke en ruime op maat gesneden aanbod voor hoogbegaafde leerlingen van deze scholen is niet voldoende om thuiszitten te voorkomen. Leerlingen komen vaak al met een geschiedenis binnen. Het belang van vroege signalering is dan ook relevant. Naast te late signalering speelt het niet openstaan voor eigenschappen die niet aan hoogbegaafdheid zijn toe te schrijven een rol. Ook zou intensere samenwerking tussen alle betrokkenen rond de leerling een positieve bijdrage kunnen leveren. Dit blijkt uit onderzoek onder twee begaafdheidsprofielscholen. Zij ervaren handelingsverlegenheid als het gaat om thuiszittende hoogbegaafde leerlingen. De Wet passend onderwijs in het algemeen en de instelling van samenwerkingsverbanden in het bijzonder bieden nog geen uitkomst. Ook de decentralisatie van de zorg naar gemeenten biedt nog niet voldoende kader. De scholen zetten hun kennis en expertise niet in zodra de leerling thuiszit.

Dialoog

Datum
11 maart 2021 15-16 uur

Programma
  • Presentatie van het onderzoek
  • Tussenobservaties van inventarisatie naar aanleiding van vijf jaar na het onderzoek
  • Dialoog over relevantie onderzoek en observaties in de praktijk
Aanmelding
akke@time2tick.org

Kosten
gratis

Achtergrondinformatie

Hieronder enkele dia's uit de presentatie rondom thuiszitters.
Voor meer informatie over het onderzoek of over wat Time2Tick in het denken over thuiszitters of het begeleiden van ouders/professionals kan betekenen, stuur een mail naar akke@time2tick.org of bel +31 6 22368043.